Využití

Zákazníci společnosti Robodrone Industries pokrývají široké spektrum oborů činnosti. Bezpilotní letecké systémy se uplatňují všude, kde je pro záznam dat z řady důvodů výhodný pohled z ptačí perspektivy.

Zprostředkování leteckého pohledu tradičními letadly je nákladné a závisí na meteorologických podmínkách. V určitých situacích může navíc být nasazení lidské síly (pozemní i na palubě letadla) spjato s rizikem ohrožení na zdraví a na životě. Dron je dostupný, v mezní situaci postradatelný, a především je vždy k dispozici .

Mezi naše klienty patří bezpečnostní a záchranné složky, vysoké školy a výzkumné instituce, průmyslové a zemědělské podniky, specializované firmy poskytující analytické služby, nebo živnostníci. Každý z nich potřebuje dostat pomocí bezpilotního prostředku do vzduchu své kamery a snímací senzory, někdy s akcentem na nosnost, jindy na výdrž.

Vyvíjíme drony v několika modelových řadách, avšak se vzájemně kompatibilními systémy řízení a datové komunikace, někteří zákazníci již disponují smíšenou flotilou. Neustále rozšiřujeme své zkušenosti o nové, technicky vyspělé senzory (např. multispektrální kamery, LIDARy), které integrujeme do bezpilotního systému tak, aby měl zákazník okamžitý přístup k nezbytným datům.

 

Vybrané případové studie

Řazeno abecedne podle zákazníka

 

Zákazník

Využití dronu

Typ dronu

 

 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Multispektrální monitoring zemědělských plodin

Kingfisher

České radiokomunikace a.s.

Monitoring výškových staveb

Kingfisher

ČEZ a.s.

Monitoring liniových staveb

Kingfisher

GEOTEAM systems s.r.o.

Geo-maping

Kingfisher

Hasičský záchranný sbor ČR – požární monitoring

Bezpečnost

Kingfisher

Horská služba – pátrání a záchrana osob

Bezpečnost

Kingfisher, Hornet

Kelcom International spol. s r.o.

Monitoring – různý

Kingfisher

Omexon GA Energo s.r.o.

Bezpečnost

 

Policie ČR – dopravní monitoring

Bezpečnost

Sparrow

Státních ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Monitoring a odběr vybraných aerosolů

Kingfisher

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Gamaspektronické měření

Kingfisher

Škoda auto, a.s.

Logistika

Kingfisher

Univerzita obrany

Meteorologie

SuperHornet

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Monitoring

Kingfisher