PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Specifika mise

Dosavadní nejčastější příčinou nezdaru pátrací operace je pozdní zahájení i zdlouhavý vlastní průběh. Tradičním prostředkem je rojnice – trvá dlouho, než se shromáždí a obdrží pokyny. I pak se stanoveným prostorem pohybuje pomalu – pátrači potřebují přestávky na oddych. K tomu se přidává závislosti na lidském vidění – ve tmě nebo mlze lze osobu přehlédnout i ze dvou metrů.

Dalším tradičním nástrojem jsou služební psi – ale postupují tak rychle jako psovod a určité faktory je mohou zmást. Pokud hledaná osoba dále postupuje nebo je naopak v bezvědomí, je šance na její vyhledání bez využití technických prostředků minimální.

Proto se nasazuje vrtulník s termokamerou, jemu ale často brání ve vzletu nepříznivé povětrnostní podmínky, rychlost jeho nasazení komplikuje také vzdálená lokace, popř. plnění jiné mise.

Výběr a konfigurace dronu

Na místo zásahu se dron může dostat již s první skupinou. Po technické stránce je vzletu schopen během 5 minut. Ve známém terénu je možné nechat jej automaticky pátrat podle předem vytvořeného plánu – souřadnic letu (toho využívá například Horská služba pro lavinová pole). Avšak i v neznámém terénu trvá vyškolenému operátorovi zadání souřadnic nejvýše 20 minut.

Pátracích operací jsou schopny všechny modelové řady Robodrone. Volba modelu se odvíjí od očekávané délky nasazení a požadovaných schopností, resp. neseném užitečném zatížení.

Sparrow – byl primárně vyvíjen právě pro pátrací a strážní úkoly. Standardně je osazen optickou a termovizní kamerou. Jejich obraz je živě ve vysoké kvalitě přenášen speciálním šifrovaným digitálním data linkem na vzdálenost nejméně 3 km. V této konfiguraci vydrží ve vzduchu hodinu.

Kingfisher – je univerzální UAV, takže využitelný i pro pátrací operace. Je schopen nést libovolnou kombinaci kamer, čidel nebo jiného nákladu do hmotnosti 5 kg a pochopitelně přenášet data digitálním šifrovaným přenosem. Při nejvyšším možném zatížení je ovšem schopen letu po dobu "jen" 18 minut (při nižším zatížení 45 minut). Zvolila si jej například již zmíněná Horská služba, která v zimní sezóně využívá kombinaci běžné kamery a senzoru pro signál lavinových pípáků /v letní sezóně kameru, megafon, popř. záchranný balíček.

Strix – je de facto nákladní koptérou, která může nést širokou paletu kamer, čidel a dalšího nákladu do souhrnné hmotnosti až 30 kg, přitom setrvat v letu hodinu (s elektromotorem) nebo 4 hodiny (se spalovacím motorem). Hodí se pro pátrací operace při živelných katastrofách velkého rozsahu, může například osobám odříznutým od pozemní pomoci donést náklad potřeb pro přežití a první pomoc apod. 

SuperHornet – byl primárně vyvinut pro taktický průzkum, ale samozřejmě díky své skladnosti (nosí se v batohu) může být se svým operátorem při pátracích misích na místě jako první a připraven k okamžitému využití. Je schopen rovněž kromě běžné kamery nést ještě termovizi, s letovou výdrží srovnatelnou s modelem Kingfisher.

Všechny modely Robodrone mohou být navíc vybaveny geolokátorem GINA. Tento systém používá například OSN (osvědčil se po zemětřesení na Haity) a také zhruba třetina krajských jednotek Hasičského záchranného sboru.

Praktické zkušenosti

Robodrone se od roku 2014 účastní řady policejních a hasičských cvičení, kde dochází k praktickému testování konkrétního užití UAV i výcviku pilotů/operátorů.

Pátrání po osobě – scénář cvičení spočíval v hledání ženy s psychickou poruchou, která opustila domov a odešla do lesa. Svolány byly jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů a policie. Zbudování velitelského stanoviště a rozdělení úkolů trvalo cca dvě hodiny. Naproti tomu začlenění dronu do akce sotva půl hodiny. Pro dron a jeho dvoučlennou obsluhu byly vymezeny dva sektory k prohledání ve stejném čase, kdy srovnatelně velké další sektory musely prohledávat rojnice tvořené desítkami osob. Zhruba po dvou hodinách se na místo teprve dostavil také policejní vrtulník, aby prohledával další sektor.

Pátrání a monitoring při zřícení budovy – jednalo se o rozsáhlé cvičení Integrovaného záchranného systému s reálným provedením odstřelu budovy a následným rozvinutím štábu hasičů a policie, prohledávání sutin a zabezpečení okolních budov. Dron umožnil detailní i celkový pohled na zbořeniště a okolní budovy, sledoval také pohyb záchranářů (viz GINA) a dění v širším okolí.

Monitoring sesuvu půdy - v tomto případě byl model Kingfisher nasazen v reálných podmínkách, aby zjistil rozsah sesuvu půdy.

 

Video - simulované zřícení budovy

Video - skutečný sesuv půdy

  Podobné využití

Bezpečnost a ostraha zde
Horská služba zde