Má už vaše město dron?

Možná si říkáte, že drony má mít armáda, policie, univerzita technického zaměření, možná nějaká průmyslová firma… Nicméně od roku 2014 je pořizuje třeba Plzeň. A takový Hradec Králové realizoval anketu napříč všemi magistrátními odbory a odpovědi, v čem by drony úředníkům pomohly, vydaly na několik stran. My jsme český vývojář a výrobce profesionálních dronů, které už používá Horská služba, Státní ústav radiační ochrany, Česká zemědělská univerzita, zmíněné město Plzeň a tucet dalších státních nebo soukromých podniků. Rádi připravíme ucelené řešení i pro vás.

Monitoring nemovitostí

∞ Sledování investiční akcí města před a po změně;

∞ snímkování rozvojových lokalit a brownfields;

∞ laserové skenování městského mobiliáře;

∞ termovizní monitoring plášťů budov;

∞ kontrola stavu památek, dokumentace sochařských      děl a fasád, identifikace historické zeleně;

∞ průzkum archeologicky cenných lokalit;

∞ dokumentace vysokých interiérů;

∞ doplnění ortofotomap.

Životní prostředí a doprava

∞ Mapování tepelných ostrovů intravelánu města;

∞ dokumentace ekologických havárií, identifikace zdrojů znečištění, lokalizace černých skládek;

∞ analýza zdravotního stavu stromů a plošné zeleně;

∞ lokalizace shromaždišť zvěře a určení jejích počtů;

∞ analýza nočního osvětlení, světelného znečištění;

∞ identifikace tepelných úniků;

∞ analýza dynamiky dopravních cest;

∞ monitoring obsazenosti parkovacích míst.

Pořádek a bezpečnost

∞ Identifikace krizových míst při povodních a jiných přírodních katastrofách;

∞ dokumentace protiprávního jednání (černé skládky, poškozování cizí věci);

∞ monitoring hromadných autonehod nebo jiných druhů havárií;

∞ zjištění stavu tras k místu mimořádné události;

∞ dohled při shromážděních velkých počtů osob;

∞ pátrání po osobách.