Služby

Výcvik pilotů bezpilotních leteckých systémů Robodrone

Pro naše zákazníky zajišťujeme školení leteckého personálu.

Předmětem základního školení pilotů je jejich teoretická a praktická příprava na přezkoušení před Úřadem pro civilní letectví, jakožto ústředním orgánem státní správy ve věci provozu bezpilotních systémů v podmínkách České republiky. Délka základního školení činí 40 hodin.

Náplní teoretické výuky je obecné seznámení pilotů se základními principy letectví a platnou legislativou v oblasti bezpilotních systémů. Jedná se zejména o základy aerodynamiky, meteorologie, dále seznámení s rozdělením vzdušného prostoru, letišti a poskytovanými letovými provozními službami a seznámení se základy leteckého práva (zejména zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; vyhláška č 108/1997 Sb.; Doplněk X leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání; další relevantní předpisy). Délka teoretické výuky činí 12 hodin.

Samotná praktická výuka je rozdělena do několika dílčích částí. Předně se jedná o základní výcvik pilotů na PC simulátoru, kdy si piloti osvojí základní dovednosti dálkového ovládání a postupně procházejí různá dovednostní cvičení vedená našim lektorem. Délka výcviku na simulátoru činí 8 hodin.

V další fázi praktické výuky následuje seznámení pilotů s postupy provádění předletové přípravy, přípravy letadla k letu a postupy základní předletové a poletové údržby. Délka výcviku předletové přípravy činí 4 hodiny.

V poslední fázi praktického výcviku jsou piloti fyzicky seznámeni s daným bezpilotním systémem, se způsobem jeho provozu a je započat jejich praktický výcvik létání ve vybrané lokalitě. Délka praktického výcviku létání činí 16 hodin.

Teoretická část (16 hodin):

 • Základy aerodynamiky a meteorologie;
 • rozdělení vzdušného prostoru, druhy letišť a jejich služby;
 • legislativa (Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; Vyhláška č. 108/1997 Sb.; Doplněk X leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání; další relevantní předpisy). 

 

Praktická část (32 hodin):

 • Trénink na PC simulátoru (8 hodin, dle potřeby zapůjčíme studentům domů);
 • předletová příprava, údržba (4 hodiny);
 • letecký výcvik v terénu (20 hodin).

 

Další školení

V závislosti na potřebách zákazníků zajišťujeme pro jejich piloty a operátory kondiční lety, přeškolení na další modelovou řadu Robodrone a softwarové kurzy.

 

Administrace povolení Úřadu pro civilní letectví

Díky bohatým zkušenostem můžeme našim zákazníkům pomoci při vedení úřední komunikace:

 • Zpracování provozní příručky;
 • zpracování veškeré další povinné dokumentace (žádostí, příloh, pojištění) pro úspěšnou registraci pilotů a letadel a vydání povolení k leteckým činnostem nebo leteckým pracím;
 • zprostředkování registrace pilotů a letadel.

 

Zakázkový vývoj, záruční a pozáruční servis

Našim zákazníkům přirozeně poskytujeme servisní služby. Pravidelný servis provádíme v intervalech 50 a 100 letových hodin. Provádíme individuální úpravy a vývoj (software, hardware) tak, aby naše drony udržely kompatibilitu s novými senzory a firmwarem.

 

Letecké práce a zpracování dat

Jako výrobce bezpilotních leteckých systémů disponujeme zkušenými piloty a vlastní flotilou dronů, senzorů a jiné užitečné zátěže. Můžeme proto zajistit specifické a na provedení náročnější letecké práce pro organizace, které potřebnou technikou a zkušenosti nedisponují.

 

Osvěta

Jsme si vědomi, že pro rozvoj bezpilotního leteckého průmyslu je důležité posilovat povědomí o možnostech využití dronů mezi odbornou i širokou veřejností a podporovat technické vzdělávání mládeže.

 • Jsme spoluzakladateli Aliance pro bezpilotní letecký průmysl.
 • Založili jsme tradici závodů Drone Race.
 • Účastníme se firemních akcí.

 

Letecké programy

Zajistíme letovou ukázku nebo i zábavný výcvik pilotování dronů na firemní akci pro zákazníky a na interním teambuildingu. Spolupracovali jsme například s O2 nebo ČSOB a vytvořili nabídku programů, které mohou zpestřit zaměstnanecké a partnerské akce i vám.